Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
151 WDW "A co może pójść źle?" – Strona 28 – Strona 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej

Sty 25

URD 2/2014

Uchwała Rady Drużyny 2/2014 z dnia 12.01.2014 roku o zmianie Konstytucji 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „A co może pójść źle?

Na podstawie Konstytucji 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „A co może pójść źle?”(Rozdział V pkt. 3.) uchwala się następujące zmiany Konstytucji 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „A co może pójść źle?”.

1. Pkt. 7. Rozdziału III zmienia brzmienie na:
„Nadzwyczajna sesja Rady Drużyny może się odbyć jeżeli obecne jest ponad 50% aktywnych członków drużyny. Taka sesja jest kolegialnie zwoływana przez członków drużyny lub drużynowego.”

2. Pkt. 1. §1. Rozdziału IV zmienia brzmienie na:
„Drużynowym może zostać osoba będąca członkiem aktywnym 151 WDW.”

3. Pkt. 7. § 2. Rozdziału IV zmienia brzmienie na:
„Wybór drużynowego jest też przeprowadzany, jeżeli tak zdecyduje urzędujący drużynowy lub Rada Drużyny bezwzględną większością głosów.”

4. Do Rozdziału III dodaje się punkt 8.:
„W przypadku Rad Drużyny zwoływanych przez drużynowego zarówno członek, jak i gość drużyny, informując o uzasadnionej nieobecności na tej Sesji, ma prawo zgłosić drużynowemu przed Sesją chęć udziału w wybranych głosowaniach przez połączenie telefoniczne. Drużynowy wyznacza osoby (osobę) odpowiedzialne za zrealizowanie tego połączenia. Podejmowana jest tylko jedna próba komunikacji z osobami nieobecnymi, które zgłosiły zapotrzebowanie głosowania telefonicznego. W przypadku pomyślnego nawiązania połączenia (po nieudanej próbie wykonanej przez osobę wyznaczoną przez drużynowego, ale przed zakończeniem głosowania) przez osobę, która zgłosiła to zapotrzebowanie, oddany głos jest zaliczany do głosów ważnych. Osoby głosujące przez połączenie telefoniczne nie są wliczane do kworum.”

5. Dodaje się rozdział V „Marszałek” (umiejscowiony po rozdziale IV „Drużynowy”):
„Na funkcję Marszałka może kandydować aktywny członek 151 WDW. Marszałek jest wybierany w wyborach przez Radę Drużyny, jego kadencja trwa rok. Marszałek jest odwoływany bezwzględną większością głosów przy kworum 2/3. W wypadku wystąpienia vacatu na funkcji Marszałka najpóźniej w terminie dwóch tygodni od jego wystąpienia drużynowy (wypełniający w tym czasie jego obowiązki) ogłasza datę ponownych wyborów. Do zadań Marszałka należy w szczególności:
-dbanie o zgodność z formalnym przebiegiem zwyczajnych (oraz, o ile to możliwe, nadzwyczajnych) sesji Rady Drużyny;
-zdawanie relacji (opinii) z pracy drużynowego (i przybocznych) w formie ustnej lub pisemnej, co najmniej dwa razy podczas trwania kadencji Marszałka (najlepiej podczas sesji zwyczajnych Rady Drużyny) po konsultacji z kadrą oraz możliwie największą liczbą członków drużyny;
-pełnienie zadań wynikających z funkcji drużynowego w okresie, kiedy występuje vacat na tym stanowisku.”

6. Do Rozdziału III dodaje się punkt 5.:
„Rada Drużyny może wyznaczyć osobę (za zgodą tej osoby) odpowiedzialną za dane zadanie. Osoba ta otrzymuje uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu Rady Drużyny w kwestii realizacji tego zadania. Realizacja ma być zgodna z ustaleniami Rady Drużyny podjętymi w momencie nadawania pełnomocnictwa.”

7. Zmienia się pkt. 2. Rozdziału VI „Postanowienia końcowe”:
„Wykładnię Konstytucji stanowi Marszałek.”

Postanowienia końcowe:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie 26.01.2014 roku.

Sty 13

URD 1/2014

Uchwała Rady Drużyny nr 1/2014 z dnia 12.01.2014

1. Każdy członek aktywny oraz gość drużyny, który nie jest w stanie pokryć pełnego kosztu obozu może zwrócić się do drużynowego z prośbą o dofinansowanie.
2. Maksymalna kwota dofinansowań bezzwrotnych wynosi 500 zł. Ponadto drużyna może dodatkowo pożyczyć 500 zł do zwrotu w gotówce lub w formie organizacji/uczestnictwa w akcji zarobkowej (podczas której zarobi się nie mniej niż pożyczoną kwotę).
3. Kwotę pojedynczego dofinansowania ustala drużynowy.
4. Uchwała obowiązuje do obozu drużyny 2014.

Sty 03

Styczeń – już 2014 :)

8.01 (środa) – 18:00, hufiec – RPG (Krzak)
12.01 (niedziela) – 13:30, hufiec – rada drużyny (Basia G.)
18/19.01 (sobota+nocowanie) – biegówki + lanparty (Marcin i Zuzia)

Gru 01

URD 4/2012

Uchwała Rady Drużyny nr 4/2012 z dnia 5.12.2012
1. Rada drużyny przyjmuje Regulamin zdobywania stopni harcerskich i naramiennika w następującym brzmieniu:

Regulamin zdobywania stopni harcerskich i naramiennika
1. Członek ZHP, który chce otworzyć próbę, znajduje opiekuna, który spełni poniższe kryteria.
a. Opiekunem może być osoba w stopniu co najmniej równym do zdobywanego, posiadająca naramiennik wędrowniczy i o ukończonym odpowiednim przeszkoleniu (np. warsztaty dla opiekunów prób). Weryfikacja czy dane szkolenie spełnia wymagania tego punktu należy do KSH.
b. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku próby na stopień HR, opiekunem może być osoba o otwartym stopniu HR.
c. Opiekun musi zostać zatwierdzony przez KSH (jeśli nie, powracamy po pkt.1)
2. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana opiekuna.
3. Próbant wraz z opiekunem rozpisują próbę.
4. Rozpisaną próbę opiekun wysyła do KSH
5. Najpóźniej po upływie 10 dni roboczych od momentu nadesłania próby, KSH podejmuje decyzję o:
a) otwarciu próby
b) skierowaniu próby do poprawek – w tym wypadku KSH koniecznie załącza swój komentarz do próby, poprawiona wersja jest wysyłana do KSH na powyższych zasadach
6. Próba jest otwierana i zamykana rozkazem KSH
7. W połowie planowanego czasu trwania próby członek KSH rozmawia z opiekunem na temat postępów próbanta i wyznaczają razem termin zamknięcia próby.
8. Miesiąc przed terminem zamknięcia próby KSH wysyła zapytanie do opiekuna, czy otrzyma podsumowanie próby w terminie. Jeżeli odpowiedź jest negatywna to ustalany jest nowy termin jej zamknięcia.
9. Próba może trwać dłużej niż 1,5 raza tego, co zostało pierwotnie zamierzone, jednak KSH ma prawo samodzielnie po tym okresie podjąć decyzję o negatywnym zamknięciu próby.
10. Decyzję o pozytywnym lub negatywnym zamknięciu próby podejmuje KSH na podstawie podsumowania i ewentualnej rozmowy z opiekunem.

Lis 29

Grudzień 2013

Otóż w grudniu mamy tylko jedno spotkanie – widzimy się 19.12 o 18:00 na sesji RPG. Za to pod koniec miesiąca wyjeżdżamy na rajd sylwestrowy w Beskid Żywiecki – 27.12.13-01.01.14. Zgłoszenia do 8.12 do Andrzeja Ch.

Lis 06

RKSH 6/2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 7 listopada 2013

RKSH 6/2013

Druhny i druhowie,

 1. Otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi Andrzejowi Gruzie. Opiekun phm. Krzysztof Szczepaniak. Cieszę się, że udało się otworzyć tę próbę przed jej zamknięciem.

Czuwaj!

Szef KSH 151WDW

phm. Krzysztof Szczepaniak HR

Paź 28

Listopad 2013

7.11 (czw.) – RPG w hufcu, Krzak
13.11- zbiórka drużyny w Słowackim, Zuzia (to jeszcze zostanie potwierdzone – więcej informacji wkrótce)
28.11 (czw.) – zajęcia kulinarne – Basia+Zuzia (organizacja, składniki, itp),
Andrzej + Ela(?) (przepisy)
30.11 (sob.) – ZMIANA!!! – tutaj odbędą się barbórko-andrzejki – mam nadzieję,
że pasuje Wam ten termin, bo niestety żadnego Mikołaja nie mamy żeby przełożyć
na kolejny weekend 😉 Plan jest taki, że zaczną się w sobotę po południu (koło 17 pewnie) i przedłużą na nocowanie

8-10.11 (pt-nd) miał się odbyć wyjazd namiestnictwa wędrowniczego,
ale prawdopodobnie się nie odbędzie – jak będę wiedziała na pewno, to dam Wam znać

Paź 17

Rozkaz R1/2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 17 października 2013

R1/2013

Druhny i druhowie,

 1. Mianuję na funkcję przybocznej druhnę Zuzannę Kordowską.
  Cieszę się, że podjęłaś się tego zadania!
 2.  Zwalniam z funkcji członka KSH druhnę Martę Karolewską.
 3. Zwalniam z funkcji kwatermistrza druha Andrzeja Chlebickiego.
  Dziękuję Wam za czas włożony w pełnienie Waszych funkcji.
 4. Podaję do wiadomości skład kadry i funkcyjnych drużyny:
  – przyboczni – ćw. Marcin Piwowar i pion. Zuzanna Kordowska
  – marszałek – ćw. Andrzej Gruza
  – opiekun drużyny – phm. Krzysztof Szczepaniak
  – mistrz ceremonii – pion. Zuzanna Kordowska
  – kronikarz – ćw. Marcin Piwowar
  – administrator strony WWW – phm. Krzysztof Szczepaniak
  – szef od stopni – phm. Krzysztof Szczepaniak
  – członkowie KSH – phm. Krzysztof Szczepaniak,
  pwd. Michał Chojnacki, pwd. Barbara Czernecka

  Dziękuję Wam za to, co robicie. Mam nadzieję, że nadal będzie
  nam się dobrze razem pracowało!

Czuwaj!
Drużynowa 151 WDW
pion. Barbara Gruza

Paź 14

RKSH 5/2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 14 października 2013

RKSH 5/2013

Druhny i druhowie,

 1. Zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień ćwika druhowi Oskarowi Smulskiemu. Opiekunka próby pwd. Katarzyna Staniszewska.

Czuwaj!

Szef KSH 151WDW

phm. Krzysztof Szczepaniak HR

Paź 12

URD 3/2012

Uchwała Rady Drużyny nr 3/2012 z dnia 5.12.2012

1. Rada drużyny przyjmuje regulamin pracy KSH w następującym brzmieniu:

Regulamin pracy KSH

1. W skład KSH wchodzą minimum 3 osoby (w tym szef KSH).
2. W przypadku niemożliwości sformowania KSH w minimalnym składzie określonym w punkcie 1. istnieje możliwość tymczasowego funkcjonowania KSH w składzie dwuosobowym. Taki stan nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
3. Szef KSH i członkowie KSH są wyznaczani i mianowani przez drużynowego w rozkazie.
4. Członkiem lub szefem KSH może być aktywny członek drużyny w stopniu co najmniej HO.
5. W przypadku nie spełnienia przez KSH kryterium określonego w punkcie 1. drużynowy może podjąć decyzję o rozwiązaniu KSH i przejęcia jego kompetencji.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji z punktu 2. utrzymującej się powyżej 6 miesięcy drużynowy rozwiązuje KSH i przejmuje jego kompetencje.
7. KSH podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku remisu, szef KSH ma głos rozstrzygający.