Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
151 WDW "A co może pójść źle?" – Strona 17 – Strona 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej

Sty 30

Regulamin pracy KSH

1. W skład KSH wchodzą minimum 3 osoby (w tym szef KSH).

2. W przypadku niemożliwości sformowania KSH w minimalnym składzie określonym w punkcie 1. istnieje możliwość tymczasowego funkcjonowania KSH w składzie dwuosobowym. Taki stan nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

3. Szef KSH i członkowie KSH są wyznaczani i mianowani przez drużynowego w rozkazie.

4. Członkiem lub szefem KSH może być aktywny członek drużyny w stopniu co najmniej HO.

5. W przypadku nie spełnienia przez KSH kryterium określonego w punkcie 1. drużynowy może podjąć decyzję o rozwiązaniu KSH i przejęcia jego kompetencji.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji z punktu 2. utrzymującej się powyżej 6 miesięcy drużynowy rozwiązuje KSH i przejmuje jego kompetencje.

7. KSH podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku remisu, szef KSH ma głos rozstrzygający.

8. Członek KSH może zrezygnować ze swojej funkcji na podstawie deklaracji ustnej złożonej drużynowemu.

Sty 22

RKSH 2/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 22 stycznia 2015

RKSH 2/2015

„Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni.”

– Maria Skłodowska-Curie

Druhny i druhowie,

  1. Decyzją KSH zamykam pozytywnie próbę i przyznaję stopień Harcerza Orlego druhowi Marcinowi Piwowarowi. Opiekun próby phm. Krzysztof Szczepaniak. Serdecznie Ci gratulujemy i mamy nadzieję, że nadal będziesz z energią realizował swoje cele!

Czuwaj!

Szef KSH 151WDW

pwd. Barbara Czernecka HR

Sty 20

URD 1/2015

Uchwała Rady Drużyny 1/2015 z dnia 17.01.2015 roku

1. Każdy członek oraz gość drużyny, który nie jest w stanie pokryć pełnego kosztu obozu może zwrócić się do drużynowego z prośbą o dofinansowanie.
2. Maksymalna kwota dofinansowań bezzwrotnych wynosi 500 zł. Ponadto drużyna może dodatkowo pożyczyć 500 zł do zwrotu w gotówce lub w formie organizacji/uczestnictwa w akcji zarobkowej (podczas której zarobi się nie mniej niż pożyczoną kwotę).
3. Ostatecznym terminem uregulowania zobowiązań jest 31.12.2015 r.
3. Kwotę pojedynczego dofinansowania ustala drużynowy.
4. Uchwała obowiązuje do obozu drużyny 2015

Sty 18

RKSH 1/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 17 stycznia 2015

RKSH 1/2015

Druhny i druhowie,

  1. Decyzją KSH zamykam pozytywnie próbę i przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie Barbarze Czerneckiej. Opiekunka próby pwd. Elżbieta Jankowska. Serdecznie Ci gratulujemy!
  2. Otwieram próbę na naramiennik dh. Karolowi Borkowskiemu. Opiekun próby: pwd. Andrzej Gruza. Życzymy Ci Borku sprawnej i satysfakcjonującej realizacji zadań.

Czuwaj!

HO. Barbara Gruza
Członek KSH 151 WDW

Sty 18

R1/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 17 stycznia 2015

R1/2015

Druhny i druhowie,

  1. Z chwilą zamknięcia próby na stopień H.O. druha Marcina Piwowara zwalniam z funkcji członka KSH phm. Michała Chojnackiego. W imieniu całego KSH bardzo dziękujemy za tę służbę!

H.O. Barbara Gruza
Drużynowa 151 WDW

Lis 30

R2/2014

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 30 listopada 2014

R2/2014

Druhny i druhowie,

  1. Mianuję na członka KSH pwd. Andrzeja Gruzę, HO.  Ja również do życzeń imieninowych dołączam: gratuluję i powodzenia!

Drużynowa 151 WDW
H.O. Barbara Gruza

Lis 30

RKSH 6/2014

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 30 listopada 2014

RKSH 6/2014

Druhny i druhowie,

  1. Zamykam pozytywnie próbę i przyznaję stopień Harcerza Orlego druhowi Anrzejowi Gruzie. Opiekun próby phm. Krzysztof Szczepaniak. Serdecznie Ci gratuluję  i mam nadzieję, że ten imieninowy fakt sprawi, że nadal będziesz chętnie się rozwijał i był przykładem dla innych.

Czuwaj!

Szef KSH 151WDW

pwd. Barbara Czernecka

Lis 02

R1/2014

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Warszawa, 2 listopada 2014

R1/2014

Druhny i druhowie,

  1. Zwalniam z funkcji szefa KSH phm. Krzysztofa Szczepaniaka. Dziękuję za dotychczasowe pełnienie tej funkcji.
  2. Mianuję na funkcję szefa KSH pwd. Barbarę Czernecką. Życzę Ci powodzenia i zadowolenia z realizacji z zadań, których się podjęłaś!

Drużynowa 151 WDW
H.O. Barbara Gruza

Wrz 16

RKSH 5/2014

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa – Ochota
Szczep „Burza”
151 WDW „A co może pójść źle?”
Barcelona, 27 sierpnia 2014

RKSH 5/2014

Druhny i druhowie,

  1. Zamykam pozytywnie próbę i przyznaję stopień Harcerki Orlej druhnie Annie Ożdżeńskiej. Opiekun próby pwd. Michał Chojnacki. Serdecznie gratuluję Ci Aniu i życzę zapału do realizacji kolejnych prób i podejmowania nowych wyzwań,

Czuwaj!

Szef KSH 151WDW

phm. Krzysztof Szczepaniak HR

Sie 01

Obóz 2014

Już we wtorek 5 sierpnia wyjeżdżamy na obóz w Pireneje – więc kolejnych informacji, w tym zdjęć z obozu oczekujcie na początku września.

Nasz wyjazd jest dofinansowany przez m.st.Warszawa w ramach projektu Harcerska Akcja Letnia 2014.