Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Przewodnik po obrzędowości – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Wrz 14

Przewodnik po obrzędowości

Przewodnik po obrzędowości 151 WDW

1.Pierwsza Próba i chustowanie
2.Sytuacje o charakterze obrzędowym
3.Wyjazdy i zbiórki
4. Obrzędowość podstawowa
5. Odchodzenie
6. Zwyczaje
7. Mistrz Ceremonii

 

1.Pierwsza Próba i chustowanie

„Drużynowy może zaproponować członkostwo dowolnej osobie która otworzyła Pierwszą Próbę. Przynajmniej jedną taką propozycję drużynowy musi złożyć nie później niż cztery i pół miesiąca po otwarciu próby. Członkiem 151 WDW zostaje się przez przyjęcie tej propozycji. Pierwszą Próbę może otworzyć osoba w trzeciej klasie gimnazjum lub starsza.”
Konstytucja 151 WDW

Chustowanie:
Po otworzeniu Pierwszej Próby, drużynowy zadaje potencjalnemu członkowi pytanie dotyczące jego woli wstąpienia do drużyny. Jeżeli pytana osoba takową wolę wyrazi, to na następnej zbiórce lub rajdzie, zostaje mu wręczona chusta. Odpowiedzialność za zapewnienie w tej sytuacji dostępu do „wolnej” chusty spoczywa na opiekunie jego Pierwszej Próby. W czasie chustowania drużynowy wprowadza nastrój ogólnej powagi, na który przeważnie składa się: Ustawienie się na baczność w kręgu, kwadracie lub innej figurze geometrycznej, skupienie się na poważnych zagadnieniach egzystencjalnych. Drużynowy prosi Próbanta o wystąpienie, po czym zakłada mu chustę, jednocześnie obwieszczając mu jakąś życiową prawdę, uprzednio przygotowaną do wygłoszenia. Następnie sugerowane jest pogratulować nowemu członkowi drużyny.

Przyrzeczenie Harcerskie:
Przyrzeczenie Harcerskie może złożyć osoba, która pozytywnie zamknęła pierwszą próbę, jeśli wcześniej nie otrzymała krzyża. W wyjątkowych sytuacjach drużynowy może opóźnić moment złożenia przyrzeczenia. Przyrzeczenie Harcerskie składa się na ogień i inny dostępny żywioł, barwy narodowe oraz barwy drużyny. Formą preferowaną jest tu ognisko obrzędowe, jednak w niedogodnych przypadkach akceptowalna jest także świeczka. Obrzęd zaczyna prowadzić drużynowy ( lub inna osoba „kumata” ), następnie inicjatywę przejmuje wybrany przez potencjalnego harcerze instruktor. Po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego i zamontowaniu krzyża, kontrola nad sytuacją powraca do drużynowego. W całym wydarzeniu mogą brać udział osoby wyznaczone przez drużynowego ( nie tylko harcerze z krzyżem ).
Obowiązujące w trakcie przyrzeczenia zasady są takie same jak w wypadku ogniska obrzędowego. Osoba prowadząca kominek pyta potencjalnego harcerza, czy ten chce złożyć przyrzeczenie. Zakładamy odpowiedź tak. Drużynowy wprowadza zebranych w temat poprzez odczytanie rozkazu i poinformowanie potencjalnego harcerza o konieczności wybrania instruktora na którego ręce złoży się przyrzeczenie (wyboru dokonuje się poprzez założenie mu swojej chusty na ramiona ) oraz starszej siostry/brata ( wyboru dokonuje się poprzez odczepienie od munduru swojej lilijki i oddanie jej wybranej osobie. Potencjalny starszy brat/siostra przyczepia lilijkę do klapy swojej prawej kieszeni. ). Kiedy drużynowy skończy przemawiać potencjalny harcerz otrzymuje chwilę na zastanowienie się . W trakcie trwania jego procesów myślowych reszta zebranych wykonuje piosenkę, wcześniej przygotowaną przez drużynowego.
Po podjęciu decyzji wybrany instruktor stara się opanować sytuację. Prosi potencjalnego harcerza o wystąpienie. Do środka występują: instruktor, potencjalny harcerz i potencjalny starszy brat/siostra. Instruktor mówi: składasz przyrzeczenia na i tu lista przedmiotów. Dochodzi do złożenia przyrzeczenia. W czasie montowania krzyża wszyscy śpiewają „Idziemy w jasną”. W tym czasie potencjalny starszy brat/siostra stoi pomiędzy potencjalnym harcerzem a ogniskiem/ rzeczami na które składane jest przyżenienie ( chodzi tu o stanięcie obok od strony ogniska a nie o całkowite jego zasłonięcie ). Jego zadaniem jest uchwycić dokładną godzinę zakończenia składania przyrzeczenia. Ogłasza ją głośno zaraz po „ Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy” Następnie władza powraca w ręce drużynowego, który wydaje komendę „wstąp”. Ukrzyżowany musi wymyślić jaka jest jego piosenka przyrzeczeniowa. Wszyscy ją śpiewają. Drużyna zaczyna śpiewać przygotowane przez drużynowego piosenki, tworząc przestrzeń czasową na złożenie nowemu harcerzowi gratulacji. Jeżeli osoba prowadząca chce, to może tu zrobić coś jeszcze. Następuje obrzędowe zakończenie ogniska. Przy ognisku pozostaje nowy harcerz i jego nowy starszy brat/siostra. Gaszą ognisko, zabierają węgielek, starszy brat/siostra przypomina nowemu harcerzowi, po co została wymyślona jego instytucja. Czas na rozmowę, zadanie nurtujących pytań lub po prostu wspólne bycie.
Starszy brat/siostra:
Starszy brat/siostra to osoba, która ma za zadanie wspierać, odpowiadać na pytania, pomagać swojemu podopiecznego. Lilijka przypięta na lewej kieszeni, ma przypominać Starszemu b/s o jego obowiązkach. Dzięki temu osoba, która właśnie złożyła przyrzeczenie zyskuje mentora, do którego może się zwracać ze swoimi wątpliwościami. Starszy b/s powinien co jakiś czas zainteresować się co u „młodszego”.

Wędrówka:
Wędrówka jest podsumowaniem pierwszej próby, a zatem wyrusza na nią osoba która zamyka próbę i jej opiekun. Zamykający „organizuje” tą wędrówkę i nadaje jej dowolną formę (np. wyjścia na konie, ściankę, do lasu etc). Główną ideą jest rozmowa, o próbie i nie tylko (jaka była, co dała etc), o tym co ta osoba zamierza robić dalej, może być o harcerstwie (np. o prawie i przyrzeczeniu, bo te poglądy się z wiekiem zmieniają). Uświadamia się tej osobie, że przy wręczeniu naramiennika będzie miała okazję powtórzyć swoje przyrzeczenie.

Wręczenie naramiennika:
Drużynowy/osoba prowadząca wygłasza swoją mowę. Potencjalny posiadacz naramiennika powtarza swoje przyrzeczenie harcerskie, w związku z czym sugerowane jest występowanie gdzieś w pobliżu ognia. Drużynowy wręcza zainteresowanemu naramiennik. Osoba naramiennikowana przypomina wszystkim jaka jest jej piosenka przyrzeczeniowa, a następnie odśpiewuje ją cała drużyna.
Jeżeli osoba dostaje jednocześnie krzyż i naramiennik, to odbywa się jedna ceremonia z jednym tylko przyrzeczeniem harcerskim. Naramiennikowanie musi odbywać się przy ogniu.

2. Sytuacje o charakterze obrzędowym

Ognisko obrzędowe:
Jeżeli istnieje taka możliwość, do układania ogniska obrzędowego oddelegowywana jest jedna osoba, która posiada taką umiejętność oraz jedna, która jej nie posiada. Oprócz standardowych piosenek przed zakończeniem ogniska drużyna śpiewa Sprzysiężonych. Siadając, kapelusz należy zarzucić na plecy. Reszta działań odpowiada standardom. Jest możliwość wybrania strażnika/strażników ognia, który: musi stanąć na baczność przed i po dołożeniem czegoś do ognia, może się normalnie odzywać, nikt inny nie ma prawa dokładać do ognia. Innego strażnika można wybrać w trakcie ogniska. Osoba, która się spóźnia, podchodzi do miejsca w kręgu staje na baczność i dołącza.

Kominek:
Obowiązujące w jego trakcie zasady są takie same jak te stosowane podczas ogniska obrzędowego, a jedyną różnicą jest to, że nie wyznacza się strażnika ognia. Prowadzący kominek wybiera osobę/y która rozpala i gasi kominek. Świeczek nie należy gasić dmuchając. Preferowane jest użycie palców lizanych lub nie. Osoba, która się spóźnia, podchodzi do miejsca w kręgu gdzie zamierza usiąść, staje na baczność i siada.

3. Wyjazdy i zbiórki

Wyjazdy:
Można, choć nie jest to konieczne, odczytywać rozkaz/y otwierający i/lub zamykający wyjazd.

Powitanie i pożegnanie dnia:
Za wymyślenie lub wybranie powitania dnia odpowiedzialny jest organizator wyjazdu, natomiast preferowane w większości przypadków pożegnanie, to „Idzie Noc”.

Koraliki:
W czasie wyjazdów każdy powinien mieć dostęp do koralików ( o ich istnienie troszczy się obrzędowy ), aby za ich pośrednictwem móc komuś podziękować lub powiedzieć coś miłego. Za obecność koralików na wyjeździe odpowiedzialny jest Mistrz Ceremonii.

Zakończenie zbiórki lub wyjazdu:
Wydarzenia tego typu kończy się odśpiewaniem Bratniego Słowa w układzie:
1x pierwsza zwrotka, 1x druga zwrotka, 1x trzecia zwrotka.

Smacznego:
Jedna z osób, które przygotowywały posiłek, mówi smacznego, a słowo to powtarzane jest po koli przez wszystkich zebranych, aż do wyczerpania możliwości. Któryś z wykonawców posiłku podaje dowolną komendę, typu „jemy”, po której wszyscy zaczynają jeść. Wykonawcy posiłku mają prawo do zmiany formy smacznienia.

4. Obrzędowość podstawowa

Mundur:
Za mundur zwyczajny uznaje się bluzę mundurową, zielone, jednolite bojówki oraz kapelusz, a także krótkie czarne spodenki i brązowe getry dla kobiet. Bojówki lub krótkie spodenki i getry w połączeniu z koszulką drużyny uznawane są za mundur polowy. W sytuacjach reprezentacyjnych kobiety mogą zakładać galówki w celu ujednolicenia umundurowania z resztą grupy. Mundur obozowy drużyny składa się z bluzy mundurowej, spodni lub spódnicy (dowolnych), kapelusza (jeśli ktoś posiada) oraz pasa (najlepiej mundurowego).

Barwy: brązowy i zielony; Jeśli mundur znajduje się na tobie, to brązowa część chusty powinna znajdować się po stronie lewej, natomiast zielona po prawej. Pagony nakłada się zieloną częścią do zewnątrz a brązową do wewnątrz ( w stronę głowy ).

Naramiennik należy nosić po stronie krzyża na pagonie.
Oznaczeniem stopni harcerskich są srebrne belki/krokiewki/gwiazdki (zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP) na prawym (i lewym jeśli ktoś nie ma naramiennika wędrowniczego) naramienniku.
Oznaczeniem funkcyjnych drużyny, czyli osób mianowanych przez drużynowego na funkcje specjalne, jest brązowy sznur z zieloną beczułką.

Piosenka:
Piosenka drużyny to „Sprzysiężeni”:

Sprzysiężeni budząc się świtem h A E
Przykrywają palcami oczy, G D Fis
By zatrzymać chociaż przez chwilę h A E
Nić wysnutą z osnowy nocy- D Fis G A
Nic co nieba barwą się mieniąc D E
Direttissimę w ścianie kreśli. D E
Potem dnia zakładają brzemię cis H
I ruszają w drogę ku szczęściu. D Fis7 h
Mija dzień, koło się toczy- h D A Fis
Marzeniami kładą się cienie, h D E G
I odradza się każdej nocy h A Fis
I odradza się każdej nocy h D E G
Sprzysiężenie Górskiego Kamienia. D Fis h
Sprzysiężeni przyjazne dłonie
Plotą węzeł nad ogniem watry
I wpatrzeni w gasnący płomień
Nucą pieśni pachnące wiatrem.
Nie rozplotą ni burze, ni waśnie
Tego, co złączone przez ogień.
Słońce wokół – wciąż jaśniej, jaśniej
Zakwitł kamień dziś górskim głogiem.
Mija dzień i koło się toczy-
Marzeniami kładą się cienie,
I odradza się każdej nocy
I odradza się każdej nocy
Sprzysiężenie Górskiego Kamienia.
A gdy wiatr Sprzysiężonym w oczy zawieje h D A h
Bliski uśmiech w cień nocy odejdzie h D A h
Bukowina opuszcza ramiona, e h
Bukowina łeb pochyla siwy, E h Fis
Czas upływa, z czasem smutek kona h D A D
Lecz wspomnienia pozostają żywe. D Fis h

Śpiewamy ją podczas kominków i ognisk obrzędowych (pod koniec) oraz podczas krzyżowania i wręczania naraminennika.

5. Odchodzenie

Przekazanie drużyny:
Spodziewamy się, iż drużynowy już się w życiu narobił, więc to drużyna powinna wyjść z jakąś inicjatywą pożegnania go. Możliwości jest wiele, od imprezy po grę terenową.

Odejście z drużyny:
Sugeruje się zorganizowanie, w dowolnej formie, imprezy pożegnalnej, aby ludzie nie przepadali tak sobie.

6. Zwyczaje

Głosowania:
Głosowania przeprowadza się przy użyciu kolorowych żetonów, gdzie standardowym przydziałem kolorów jest: biały  – wstrzymuje się, czerwony – nie, a zielony – tak. Dopuszczalne są inne sposoby głosowania.

Kronika:
Drużyna posiada kronikę w formie pięknej księgi w drewnianej oprawie oraz elektronicznej na stronie drużyny (łącznie z galerią zdjęć). Kronikarz odpowiedzialny jest za załatwienie wpisu do materialnej wersji kroniki w miarę możliwości z każdej formy programowej drużyny, wrzucenie go na stronę i kopanie ludzi o zdjęcia.

Piątka:
Oficjalną piątką drużyny jest „murzyńska piątka”.

Strona www:
Każdy członek drużyny może być administratorem strony drużyny. Wystarczy poprosić o to głównego administratora.

Proporzec:
Drużyna posiada proporzec: z jednej strony znajduje się nazwa „A co może pójść źle” oraz symbole drużyny – koraliki, watra wędrownicza oraz kapelusze wędrownicze wiszące na krzaku; z drugiej nazwa hufca: „ZHP Hufiec Warszawa-Ochota im. C. Godebskiego” oraz lilijka (złoty haft na czerwonym tle). Obszyty jest złotymi frędzlami.
Proporzec jest obecny na wszystkich ważnych wydarzeniach drużyny (typu rady, wyjazdy, wręczenie naramiennika itp.). W czasie „spoczynku” znajduje się w domu Mistrza Ceremonii.

7. Mistrz Ceremonii

Ogólna idea: Dba o to, by obrzędowość drużyny żyła.

  1. Zna obrzędowość drużyn. Służy pomocą innym członkom drużyny przy jej interpretacji.
  2. Dba o aktualność dokumentu „Przewodnik po obrzędowości 151 WDW”.
  3. Od czasu do czasu sprawdza, czy kronika jest systematycznie wypełniana.
  4. Trzyma w domu proporzec drużyny. Dba, by był obecny na wszystkich wyjazdach drużyny i sesjach rady.
  5. Przechowuje koraliki drużyny, uzupełnia ich braki, jest odpowiedzialny za branie ich na wyjazdy drużyny.
  6. Na wyjazdach drużyny dba, by odbyło się powitanie, pożegnanie dnia, rozdanie koralików.
  7. Dba o to, by każdy posiadał i używał umundurowania opisanego w „Przewodniku po obrzędowości 151 WDW”.
  8. Czuwa nad zapasem chust i pagonów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.