Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Wskazówki do rozpisywania HO – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Wrz 29

Wskazówki do rozpisywania HO

Próba na stopień Harcerza Orlego/Harcerki Orlej

Rozwój społeczny

Idea: Harcerz Orli przygotowuje się do samodzielnego życia. Jest świadom tego, że za pewien czas będzie zarabiać, prowadzić lub współprowadzić gospodarstwo domowe, być może zakładać rodzinę. Zastanawia się nad tym i przygotowuje się do tych zadań.

Wymagania próby:
Przybliżył się do samodzielności w wybranej dziedzinie.

Opis wymagań:
Ad 1. Większość osób zdobywając stopień Harcerza Orlego jest wciąż w wielu dziedzinach życia zależna od rodziców lub rodziny. Oczywiście poziom tej zależności jest bardzo różny, natomiast należy być świadomym, że będzie malał. Warto więc uczyć się przełamywać kolejne bariery – samodzielnie prać, gotować, oszczędzać w banku, etc. Zadanie nie musi być wielkie, acz byłoby dobrze, gdyby nie było trywialne i dawało umiejętność, której dotychczas próbantowi brakowało i która w jakiś sposób mogła dla niego być trudna.

Przykłady zadań:
Założę konto w banku, będę płacił swoją część rachunków za prąd i wodę
Nauczę się gotować (np. zdobędę sprawność kucharza)
Będę samodzielnie prał i prasował swoje ubrania
Przez cały czas trwania próby będę kupował i naprawiał swoje ubrania
Przez miesiąc wakacji, gdy rodzice wyjadą, będę samodzielnie prowadzić dom, płacąc rachunki i jedząc uczciwe trzy posiłki dziennie.
Zdobędę prawo jazdy
(mam wrażenie, że ogólniej kobiety są lepiej przygotowane w zakresie tzw. „prac domowych”, ja byłem dość mało przygotowany, gdy zdobywałem HO – być może któraś z kobiet zechce podać przykład czegoś sensownego i nim zastąpić któryś z powyższych)

Rozwój intelektualny

Idea: Harcerz Orli próbuje określić swoje cele w życiu i przygotowuje się do nich, umie bowiem stawiać sobie zarówno te drobne cele, jak i dalekosiężne. Dąży do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Dba o swój rozwój intelektualny — zarówno od strony umiejętności i zainteresowań, jak i poznawania kultury. Stara się mieć szerokie spojrzenie na swój rozwój. Angażuje się w ruch harcerski głębiej, staje się jego ambasadorem tam gdzie jest. Posiadł wiedzę i umiejętności harcerskie.

Wymagania próby:
– wybrał i dąży do mistrzostwa w wybranej dziedzinie, którą uważa za ważną dla swego przyszłego życia
– zdobywa nowe umiejętności
– spotyka się z kulturą, poznaje kulturalny dorobek ludzkości
– osiągnął niezbędną wiedzę i umiejętności harcerskie

Opis wymagań:
Ad.1. W zadaniu tym chodzi przede wszystkim o rozwój umiejętności przede wszystkim natury intelektualnej, które wydają się próbantowi przydatne w jego bliższym lub dalszym przyszłym życiu lub po prostu go ciekawią. Pierwszym elementem jest więc analiza związana z wyznaczeniem sobie dalekosiężnych celów i rozpatrzeniem zainteresowań. Zadanie to ma w sobie też element wyczynu — chodzi bowiem o dążenie do mistrzostwa. Dobrze, jeśli zadanie zawiera element nauki innych.

Przykłady zadań:
— programowanie WWW: stworzę od zera stronę internetową drużyny (użyję XHTML, CSS i PHP), poznam model warstwowy sieci i zrozumiem jak działa protokół TCP/IP, postawię sieć lokalną między komputerami w domu, nauczę się używać bazy danych do zastosowań na stronie drużyny (np. dział aktualności), uruchomię na stronie forum, korzystając z jednego z darmowo dostępnych aplikacji, nauczę kogoś, jak zrobić prostą stronę internetową
— turystyka: zdobędę małą srebrną odznakę PTTK, zdobędę sprawność mistrzowską wygi górskiego, pójdę na kurs SKPB, zorganizuję manewry dla znajomych
— samarytanka: pójdę na kurs pierwszej pomocy BOR ZHP, będę uczestniczyć w trzech obstawach medycznych dużych imprez, zdobędę sprawność ratownika, zaplanuję zdobywanie uprawnień instruktorskich HSR
— fotografia: zbiorę pieniądze na kupno lustrzanki, wybiorę się w teren na trzy sesje zdjęć przyrody, zrobię w hufcu wystawę moich zdjęć, przejrzę fachowe czasopisma fotograficzne, napiszę ktrótki poradnik pt. ,,jak zrobić dobre zdjęcie”.
— metodyka harcerska: otworzę próbę instruktorską, ukończę kurs drużynowych, przeczytam skrypt o metodyce młodszoharcerskiej, zaplanuję i przeprowadzę 6 zbiórek w drużynie
— biologia: poprawię 10 haseł z zakresu biologii w polskiej wersji Wikipedii, przeczytam biblię Larousse’a pt. Flora i Fauna, przetestuję się na 5-ciu starych lub próbnych maturach z biologii w zakresie rozszerzonym, przejrzę programy dostępnych kierunków studiów z zakresu związanego z biologią i zdecyduję na które najbardziej chcę iść
— film: obejrzę 5 filmów Bergmana, zorganizuję dla znajomych maraton filmowy z ambitnymi filamami, pójdę na spotkanie z Krzysztofem Zanussi,
— języki obce: zdobędę certyfikat CPE, przeczytam w originale książkę ,,The sweetest dream” noblistki Doris Lessing, zapiszę się na zajęcia z języka francuskiego, w czasie planowego dwudniowego wyjazdu do Niemiec wszystko będę załatwiał po niemiecku, poznam związki między językami
— gitara: nauczę się akompaniować na gitarze różnymi metodami, nauczę się śpiewać i grać 50 piosenek, poznam podstawy teorii muzyki, nauczę się stroić gitarę

Ad.2. Ma uwrażliwić na estetykę i sztukę. To coś, o czym w natłoku życia często się zapomina. A może warto. Może to być zobowiązanie się do wizyt w teatrach, kinach, muzeach lub czytania książek. W sumie to też dążenie do kulturanej erudycji i „nieschamienia”.

Przykłady zadań:
— przeczytam ,,Mistrza i Małgorzatę”
— obejrzę 3 ambitne filmy
— pójdę do opery
— obejrzę wystawę impresjonistów
— zorganizuję wyjście klasy do teatru na jakąś fajną sztukę

Ad.3. Do tego zadania załączamy listę minimów wiedzy i technik harcerskich. Zajrzyj do nich i ustal, czy spełniasz wszystkie ogólne wymogi oraz te z opcjonalnych, które są ważne w środowisku lub drużynie, w której działasz. Jeśli uznasz, że masz jakieś braki wymyśl zadanie, które je nadrobi. Jeśli uważasz, że umiesz i wiesz to wszystko, to możesz pomyśleć o formie sprawdzenia się — np. udziału w grze sprawdzającej umiejętności harcerskie.

Przykłady zadań:
— ukończę kurs pierwszej pomocy
— wezmę udział w manewrach terenoznawczych
— wybiorę się z Maćkiem rano do lasu w celu obserwacji ptaków
— zorganizuję grę dla drużyny, w której istotną rolę będą odgrywały techniki harcerskie
— zapiszę się na internetowy kurs historii harcerstwa

Rozwój duchowy

Idea: Harcerz Orli świadomie pracuje nad swoim systemem wartości. Chce być człowiekiem dobrym i uczciwym, zastanawia się, co to znaczy i konfrontuje swoje ideały ze swoim zachowaniem w życiu codziennym i w trudnych sytuacjach. Swoje ideały wciela w życie. Szuka odpowiedzi na trudne i ważne pytania w rozmowie z innymi, w kulturze, w przemyśleniach. W swoim życiu jest nakierowany na dobro drugiego człowieka w takim samym stopniu, co na swoje.

Wymagania próby:
– pełni zorganizowaną służbę, świadomie pracując nad tym, by to, co robi było dobre i pożyteczne
– odszukał materiał, mogący być dla niego podstawą do rozwinięcia swojej duchowości, zgłębił go i przemyślał.
– w trakcie trwania próby zauważył konkretną potrzebę drugiego człowieka i odpowiedział na nią, wkładając w to czas i zaangażowanie

Opis wymagań:
Ad 1. Służba ma także wziąć pod uwagę rozwój społeczny, zdobycie umiejętności życia we wspólnocie, poznawanie mechanizmów i struktur życia społecznego, znajdowanie miejsca, gdzie będę światu potrzebny. W tym zadaniu kluczowe jest pełnienie służby w sposób świadomy – zrozumienie, że to, co robię jest służbą właśnie, a nie tylko miejscem spotykania fajnych znajomych, świadomy wysiłek, by dać innym jak najwięcej z siebie. Służba w tym punkcie powinna być regularna — nie powinien być to jednorazowy zryw, a raczej powinna stać za nią decyzja o tym, że to pole służby ma mieć stałe miejsce w moim życiu.

– Będę sumiennie wypełniać obowiązki przybocznej w drużynie harcerskiej. Zwrócę uwagę na to, by na zbiórkach każda z dziewczyn czuła się dobrze, była zauważana, będę na przynajmniej 90% zbiórek.
– Będę w ramach wolontariatu w Schronisku na Paluchu co najmniej dwa razy w tygodniu będę odwiedzać schronisko i pomagał przy zwierzakach, zorganizuję też zbiórkę dla schroniska w swojej szkole, przy okazji której (w oparciu o zdjęcia) będę części zwierząt ze schroniska próbował znaleźć właścicieli
– Jako drużynowa gromady zuchowej będę przygotowywać cotygodniowe zbiórki. Będę zwracać uwagę na to, by moje zuchy dobrze się na nich bawiły, a jednocześnie stawały się coraz lepsze.
– Jako członek samorządu szkolnego będę troszczył się o to, by w naszej szkole przestrzegane były prawa ucznia, w szczególności dotyczące zasad wystawiania ocen. Zorganizuję ankietę w przynajmniej połowie klas szkoły, o wynikach porozmawiam z Dyrekcją i szkolną Pedagog.
– Podczas swoich wypraw turystycznych będę miał przy sobie worek na śmiecie, do którego będę zbierał śmiecie ze szlaków turystycznych. Przekonam do takiego zachowania moją drużynę / ludzi, z którymi akurat będę szedł.
– Udzielanych przeze mnie korepetycji nie będę traktował tylko jako źródła zarobku, ale też jako próbę pomocy innym. Do każdych zajęć będę miał przygotowane materiały, będę zadawał i egzekwował prace domowe i sprawdzał wiedzę moich podopiecznych.

Ad 2.
– Przemyślę własne poglądy religijne. Porozmawiam na temat swoich wątpliwości z przynajmniej trzema księżmi (w tym księdzem Wojtkiem), przeczytam przynajmniej dwie Ewangelie.
– Przeczytam „Dżumę” Camus, porozmawiam o tej książce z Martą (która mi ją poleciła)
– Pójdę z dziewczyną na „Człowieka z marmuru” i „Człowieka z żelaza”, porozmawiam z rodzicami i starszymi instruktorami, wyrobię sobie pogląd na to, czy to, co działo się wtedy wciąż ma wpływ na to, co dzieje się teraz.
– Pójdę na spotkanie-wykład z prof. Bartoszewskim o sensie pamięci historycznej. Będę śledził kalendarz ,,Wykładów na Nowe Tysiąclecie” w poszukiwaniu interesujących mnie tematów filozoficzno-historycznych.
– pogadam przynajmniej z Ewą i Wojtkiem oraz Anią i Tomkiem o nurtujących mnie wątpliwościach dotyczących bycia z kimś, rzucania kogoś, etc. (nie podoba mi się. Ale nie mam lepszego pomysłu na trudny temat)
– (alternatywa, bo mi też to wyżej się nie podoba) pogadam przynajmniej z Piotrem, Kasią i Bartkiem w kwestii nurtujących mnie problemów związanych z naturą człowieka. Dowiem się czy mają jakieś własne przemyślenia na ten temat. (też nie jest idealnie)

Ad 3. W tej części próby chodzi o to, by uwrażliwić się na potrzeby innych, dlatego to jeden z najważniejszych jej punktów – bezinteresowne podarowanie komuś własnego czasu i umiejętności. Wymaga on wkładu pracy, nie może być czymś raz odwalonym. Ważne jest, by szukać pola służby, nie czekać na czyjąś prośbę o pomoc, a raczej postarać się samemu zauważyć, kto potrzebuje Twojej pomocy. Służba powinna pomóc w budowaniu szacunku do drugiego człowieka, w otwarciu się na innych. Nie oznacza to bycia przez rok wolontariuszem, tylko bezinteresowną pomoc człowiekowi koło mnie.

Rozwój emocjonalny

Idea: Harcerz Orli świadomie pracuje nad swoim charakterem. Chce być lepszym człowiekiem. Jest świadom swoich emocji. Stara się rozumieć innych ludzi i ich odczucia — umie też radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Planuje swój czas, godzi obowiązki, nie zaniedbując swoich marzeń i chęci.

Wymagania próby:
– kształtuje swoją osobowość i pracuje nad charakterem
realizuje swoje marzenia i chęci — robi coś dla siebie

Opis zadań:
Ad 1. Jedną z najważniejszych części próby jest praca nad własnym charakterem. Warto wybrać cechę charakteru, nad którą chce się trochę popracować. Czasem warto zapytać przyjaciół i starszych mądrych kolegów, co to mogło by być. Wyjątkowo zadanie w tym punkcie próby nie musi być zdefiniowane bardzo precyzyjne. Najważniejsza jest świadomość co i jakimi sposobami chce się osiągnąć.

Dobrze jest jeśli zadanie rozwija stronę emocjonalną człowieka — w tym cechy ułatwiające relacje z innymi ludźmi. W tym zadaniu warto też zastanowić się nad związkiem uznawanych wartości ze swoim życiem.
Ważną częścią tego zadania jest początkowa analiza.

Przykładowe zadania:
– opracuję najskuteczniejsze dla mnie metody walki ze stresem: przeczytam o tym książkę i wypróbuję metody, będę chodzić z przyjaciółmi do sauny i na basen (raz na dwa tygodnie)
– nauczę się nie przerywać, gdy inni mówią i dyskutować zamiast kłócić się: poćwiczę używanie komunikatu ,,ja”, przeanalizuję sobie w myślach każdą odbytą rozmowę i wyciągnę wnioski
– nauczę się prowadzić rozmowę — umówię się specjalnie, żeby pogadać pięć razy z różnymi ludźmi, przeanalizuję rozmowy i wynajdę ich aspekty, które sprawiały mi trudności, w kolejnej rozmowie spróbuję je pokonać.
– przez miesiąc nie będę się spóźniać

Ad 2. Bodaj najprzyjemniejsza rzecz w próbie. Miejsce do realizacji jakiegoś niewielkiego chociażby marzenia. Coś co zawsze się chciało zrobić, ale nie było na to czasu lub wystarczającego zdeterminowania. Coś, co poprawia humor. Po prostu coś dla siebie, choć to może nie jest najlepsza nazwa, bo cała próba jest „dla siebie”.

Przykładowe zadania:
– wyjadę z przyjaciółmi na sylwestra w góry.
– pójdę na kurs masażu.
– pójdę na maraton filmów latynoamerykańskich.
– przeczytanie wszystkie zaległe książki Pratchetta.
– zdobędę patent żeglarski

Rozwój fizyczny

Idea: Harcerz Orli jest sprawny. Wykonywanie zadań wymagających siły, koordynacji, sprawności, wytrzymałości w codziennym życiu nie stanowi dla niego żadnego problemu. Dba o swoje zdrowie i kondycję, prowadzi zdrowy tryb życia. Wie, jak działa jego ciało, w szczególności jak reaguje ono na wysiłek fizyczny; zna granice swojej wytrzymałości i potrafi zbliżać się do nich, nie rujnując swego zdrowia.

Wymagania:

– znalazł sport (lub inną dziedzinę aktywności fizycznej), który regularnie uprawia
– wyrobił w sobie nawyk lub zmienił swoje przyzwyczajenia tak, by stawać się zdrowszym i sprawniejszym

Opis wymagań:

Ad 1. Przykładowe zadania realizujące to wymaganie:
będę codziennie rano uprawiał gimanstykę przynajmniej 15 minut (rozciąganie + gimanstyka siłowa), dojdę między innymi do umiejętności zrobienia 50 pompek
będę raz w tygodniu chodził z kumplami z klasy na siatkówkę przez cały rok szkolny i wystartujemy w turnieju Szóstek Siatkówki Podwórkowe
przynajmniej raz na miesiąc wyjadę na wycieczkę w góry, lub – jeśli to będzie niemożliwe – wybiorę się na przynajmniej pięciogodzinny spacer w okolicach Warszawie
przynajmniej trzy razy w tygodniu będę biegła do lub z szkoły
minimum raz na trzy tygodnie wybiorę się z dziewczyną na ściankę, zrobię trasę o trudności 6-

Ad 2. Przykładowe zadania realizujące to wymaganie:
zaplanuję i wdrożę dietę trwającą przynajmniej dwa miesiące, stracę na wadze 5 kg do końca próby
przez czas trwania próby będę spać regularnie w godzinach 23:00 – 7:00, dopuszczam najwyżej dwa odstępstwa w miesiącu
przez cały czas trwania próby będę spał przy otwartym oknie (dopuszczam uchylone w wypadku temperatury poniżej -10 stopni)
zaplanuję na cały rok i będę realizowała plan regularnych wizyt lekarskich (dentysta, ortopeda, ginekolog), będę realizować ich zalecenia
wyrobię w sobie nawyk siedzenia prosto i będę regularnie chodził na rehabilitację kręgosłupa tak długo, jak będzie to potrzebne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.