Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Wskazówki do rozpisywania HRa – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Kwi 14

Wskazówki do rozpisywania HRa

Idea stopnia:

Ma własny system wartości wynikający* z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przeze siebie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jest świadomym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Swoim życiem daje świadectwo o harcerstwie.

* wynikający tzn. oparty na prawie, nie musi być całkowicie zgodny

Poniższe punkty mają służyć służyć dobremu przygotowaniu się do rozpisania próby. Są przeznaczone zarówno dla opiekuna jak i dla próbanta – zachęcamy obie strony do zapoznania się z nimi.

1. Próba jest przede wszystkim przeznaczona dla osób 18-21 lat.
2. Opiekunem może być osoba o stopniu HRa, lub phma.

– na początku próby opiekun wyjaśnia idee i założenia próby oraz ustala zasady współpracy
– opiekun odbija myśli, pomaga, natomiast próbant kieruje swoją próbą
– opiekun daje swobodę próbantowi (też w sprawie spotkań)
– KSH jest do dyspozycji próbanta i opiekuna; razem ustalają zasady komunikacji z Kapitułą

3. Podstawą do przygotowania programu próby jest idea stopnia, załączone pytania mogą być podstawą do analizy i punktem zaczepienia w dyskusji, jednakże strukturę próby wybiera próbant
4. Próba powinna być wyzwaniem
5. Próba powinna wykształcić umiejętność zauważania potrzeb w swoim otoczeniu i reagowania na nie
6. Najlepiej aby zadania były atrakcyjne i spełniały marzenia
7. Sugerujemy, aby każdy obszar rozwoju znalazł odzwierciedlenie w zadaniach.
8. Ostatnia próba harcerska jest początkiem samodzielnego i świadomego rozwoju

Ocena próby przez KSH: postępujemy zgodnie z poniższym dokumentem- „Regulamin zdobywania stopni harcerskich i naramiennika

Obszary:

To nasze propozycje obszarów, którym warto poświęcić trochę czasu myśląc o wchodzeniu w dorosłość. Każdy obszar ma przyporządkowane kilka pytań, aby zapobiec temu, że podczas analizy do próby zostanie pominięty ważny aspekt. Pytania są oczywiście pomocnicze i nie powinno się do nich ograniczać podczas analizy.

-rozwój fizyczny, zdrowie

 • czy uprawiasz jakiś sport?
 • czy satysfakcjonuje Cię twoja kondycja?
 • czy regularnie się badasz?
 • czy dbasz o zdrowie?
 • czy śpisz wystarczająco?
 • jak się odżywiasz?
 • czy dobrze dzielisz czas między obowiązkami, a odpoczynkiem?

– rodzina, związek

 • czy masz pomysł na swoją przyszłość?
 • czy i z kim chcesz tworzyć rodzinę?
 • jaką masz wizję swojej przyszłej rodziny?
 • jak angażujesz się w życie rodzinne?
 • jakie masz kontakty w rodzinie?

– życie socjalne (przyjaciele)

 • czy masz znajomych?
 • czy wychodzisz z domu?
 • czy angażujesz się w grupę rówieśniczą?
 • czy masz przyjaciół? kto jest twoim przyjacielem?
 • czy masz dla nich czas? jak go spędzasz?

– emocje

 • czy jesteś otwarty na poznawanie nowych osób
 • czy umiesz radzić sobie ze stresem?
 • czy byłeś bezpośrednio odpowiedzialny za coś dużego? jak się z tym czułeś?
 • jak reagujesz wobec niepowodzenia, krytyki?
 • czy lubisz nie konstruktywną krytykę (tzw. hejt)?
 • jak wyrażasz swoje emocje? z kim o nich rozmawiasz?

– edukacja, praca

 • co umiesz dobrze robić?
 • jakie umiejętności chcesz jeszcze udoskonalić?
 • czy masz plany na życie zawodowe? co chcesz robić w życiu?
 • czy chcesz kształcić się formalnie? uczyć się w zorganizowany sposób?
 • jakie formy edukacji nieformalnej Cię interesują?
 • czy dążysz do usamodzielnienia się finansowo? Jak?

– życie codzienne

 • czy umiesz racjonalnie gospodarować pieniędzmi?
 • czy współuczestniczysz w utrzymaniu/prowadzeniu gospodarstwa domowego?
 • czy umiesz racjonalnie zagospodarować swój czas? czy wyrabiasz się z rzeczami?
 • jak wygląda Twój dzień?

– zainteresowania

 • jak spędzasz swój czas wolny?
 • czy masz życie pozazawodowe i pozaharcerskie?
 • czy robić coś z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania?

– religia, system wartości, wiara

 • co jest dla Ciebie ważne w życiu?
 • czy zastanawiałeś się jaki jest Twój system wartości? Czy żyjesz w zgodzie z nim?
 • czy wiesz w co wierzysz?
 • czy jesteś osobą religijną?
 • czy jesteś aktywnym członkiem jakiejś grupy wyznaniowej?
 • czy Twoje działania są ukierunkowane na obszary które są dla Ciebie ważne?

– życie społeczne, postawa obywatelska, służba

 • co uważasz za swoje środowisko lokalne? Co robisz, co możesz dla niego zrobić?
 • jak służysz społeczności lokalnej, ojczyźnie?
 • czy bierzesz udział w życiu politycznym? Czy chodzisz na wybory?
 • czy masz swoje poglądy polityczne?
 • jak rozumiesz patriotyzm, jak on się przejawia w Twoich działaniach?
 • czym dla Ciebie jest harcerstwo? Co Cię w nim trzyma? Czy masz pole służby poza harcerstwem, czy uważasz że jest ono ważne?

– charakter, osobowość, kultura osobista

 • jak ludzie się z Tobą czują?
 • czy znasz swoje mocne strony, jak je wykorzystujesz?
 • czy znasz swoje słabe strony, czy pracujesz nad nimi?
 • czy uczestniczysz w życiu kulturalnym?
 • czy umiesz zachować się stosownie do sytuacji?
 • czy umiesz i nie boisz się wypowiadać swojego zdania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.