Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Sprawności – wersja 151WDW – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Mar 01

Sprawności – wersja 151WDW

Zestaw sprawności trzy gwiazdkowych i mistrzowskich opracowanych przez Kapitułę Stopni Harcerskich 151WDW.

Dlaczego warto zdobywać sprawności?

 • uczenie się nowych rzeczy lub rozwijanie swoich pasji
 • dzielenie się z innymi swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami
 • mały wyczyn

Jak otworzyć sprawność?

Sprawności nie zdobywamy tylko podczas prób na stopień czy naramiennik. Zachęcamy do ciągłego doskonalenia się, rozwijania. Sprawności to również super propozycja dla osób, które aktualnie nie są w trakcie realizowania prób lub osiągnęły poziom HRa.

Jak już wybierzesz sobie sprawność to należy znaleźć opiekuna, mentora, który będzie Cię wspomagał w jej zdobywaniu. Opiekunem może być osoba z harcerstwa, która posiada tę sprawność, uprawnienia/certyfikaty świadczące o osiągnięciu poziomu mistrzowskiego w tej dziedzinie, lub duże doświadczenie z tego zakresu (np. studia, kursy, organizacja wielu tego typu przedsięwzięć). Opiekunem może być również osoba spoza harcerstwa, która jest obeznana w tematyce, której dotyczy sprawność. KSH nie zatwierdza opiekuna sprawności. Wypisane poniżej wymagania są tylko sugestiami, można na ich podstawie wymyślać własne zadania realizujące sprawność. Po rozpisaniu sprawności, należy wysłać wiadomość do szefa KSH z informacją, że się otwiera sprawność (nie interesują nas zadania, tylko informacja co to za sprawność, kto jest opiekunem, czas realizacji). Po zakończeniu realizacji sprawności również prosimy o maila, aby móc rozkazem przyznać taką sprawność. Raz na miesiąc będzie opublikowany rozkaz otwierający i zamykający sprawności.

Oznaczenie na mundurze:

Nie mamy tradycji oznaczania sprawności na mundurze i nie planujemy wprowadzać jej w życie, jednakże jeżeli ktoś ma taką potrzebę nie zabraniamy 😉

Spis sprawności:


RATOWNIK/RATOWNICZKA * * *

 1. Uzupełnił(a) apteczkę dla drużyny  na rajd, wycieczkę lub biwak oraz opiekował się nią podczas wyjazdu, wydawał z niej środki medyczne.

 2. Zaradził(a) w nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Jeżeli w przeciągu zdobywania sprawności [min.2 mies.] nie miał możliwości zareagowania w praktyce przedstawił swoje zdolności w symulacji.*

 3. Umie zorganizować transport chorego. Zastosował(a) różne sposoby przenoszenia rannych. Kierując patrolem noszowym, pokonał(a) kilka przeszkód (zejście do dołu, podejście pod górę, pokonanie ogrodzenia).

 4. Brał(a) udział w zawodach w ratownictwie lub ratowniczej grze terenowej. Pełnił(a) służbę w ambulatorium obozowym lub podczas dużej imprezy terenowej.

*symulacja jest stworzona na podstawie wymagań ogólnozwiązkowych na stopień, któremu odpowiada wiek danej osoby.

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią odznaki „Ratownik Medyczny ZHP”.

ZNAWCA PRZYRODY * * *

1. Skompletował(a) biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce przyrodoznawczej. Wybrał(a) najciekawsze informacje i podzielił(a) się z innymi.

2. Zmienił(a) dwie zasady funkcjonowania obozu na ekologiczne

3. Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.

4. Przeprowadził(a) wywiad lub rozmowę z członkiem organizacji przyrodniczej.

 

EKOLOG (sprawność mistrzowska)

1. Był(a) odpowiedzialny za nieszkodliwe dla środowiska obozowanie grupy. Udzielał rad i wskazówek.

2. Przeprowadził(a) wycieczkę po lesie, podczas której pokazał różnorodne formy żywe. Opowiedział o ich właściowościach i zastosowaniach. Wykazał się wiedzą o danym lesie.

3. Potrafi wskazać podstawowe różnice między ekologią, sozologią i ochroną przyrody.

4. Poznał(a) organizmy chronione i zagrożone w Polsce. Umie je zaklasyfikować do rodziny/rządu/gromady. Wie jaką formą ochrony są objęte/dlaczego są rzadkie.

5. Wyznaczył(a) sobie dodatkowe zadania mistrzowskie np;

– wziął udział w organizacji imprezy promującej ochronę środowiska /ekologię

– w konkursie związanym z ekologią

– zaangażował się w działalność Ligi Ochrony Przyrody np. na czas konkretnego zadania

– napisał artykuł o przyrodzie regionu/Polski

– organizacja większej akcji

LEŚNY CZŁOWIEK * * *

1. Odbył(a) samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), robiąc sobie posiłek na ognisku

odnalazł(a) wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody.

2. Korzystając z samotności zastanowił się nad sobą w kontekście planowania swojej przyszłości.

3. Po powrocie opowiedział(a) gawędę/przemyślenia o życiu i kondycji człowieka na podstawie przemyśleń, jakie miał(a) podczas wędrówki.

4. W czasie tej wędrówki znalazł/a ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom/harcerkom z drużyny.

TRZY PIÓRA (sprawność mistrzowska)

1.  Przeszedł/przeszła pomyślnie trzy próby milczenia, głodu i samotności przez kolejne trzy doby:

 • w czasie pierwszej doby powstrzymał/a się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów (z wyjątkiem czystej wody), uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych,

 • w czasie drugiej próby zachował/a całkowite milczenie,

 • trzecią dobę spędził/a w lesie nie spostrzeżony/na przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym.

 

KUCHMISTRZ–KUCHMISTRZYNI * * *

1. Rozplanował(a) i urządził(a) miejsce do przygotowania posiłku na obozie wędrownym (zgodnie z zadami obozowego BHP).

2. Kierował(a) co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny lub na biwaku: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną pożywny posiłek.Przestrzegając zasad racjonalnego żywienia.

3. Poznał(a) zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych.

4. Ułożył(a) wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków) oraz wyliczył(a) podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety. Przygotowywał(a) wartościowe posiłki (cały dzień).

 

MASTER CHEF (mistrzowska)

1. Rozplanował(a) i urządził(a) blok kuchenny (piec, parowniki, wydawalnia) na obozie stałym.

2. Kierował(a) co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną zupę, przygotowując dania mięsne i jarskie. Przestrzegając zasad racjonalnego żywienia, wykazując się kreatywnością.

3. Poznał(a) zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych.

4. Ułożył(a) wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków) oraz wyliczył(a) podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety. Przygotowywał(a) wartościowe posiłki (cały dzień).

 

FINANSISTA * * *

1. Zarządzał(a) organizacją akcji zarobkowej i ją rozliczył.

2. Zarządzał(a) finansami biwaku lub obozu wędrownego i go rozliczył.

3. Przelał pieniądze na konto za pomocą banku lub poczty

4. Zaplanował budżet domowy na 3 miesiące i zobaczył jak sprawdził się w praktyce.

 

WYGA OBOZU WĘDROWNEGO * * *

1. Uczestniczył(a) w pracach kwatermistrzowskich przed i podczas obozu.

1a) Uczestniczył(a) przy zakupie jedzenia przed obozem i podczas obozu, orientował(a) się jaka ilość przypada na dzień, planuje z wyprzedzeniem grafik jedzeniowy.

2..Zajmował(a) się namiotami i kuchenkami  przed i po obozie, pozostawił(a) go w dobrym stanie, zdatnym do użytku. W czasie obozu pracował(a) z nimi wykonując potrzebne czynności np. nauczył uczestników obsługi kuchenek, inną osobę konserwacji sprzętu.

3. Koordynował(a) wybór minimum jednego miejsca na rozbicie namiotów.

4. Sporządził(a) listę potrzebnego sprzętu na obóz, oraz zadbał(a), aby został on skompletowany przed obozem.

5. Po obozie zebrał sprzęt drużyny od ludzi w jedno miejsce np. magazyn.

 

WYGA OBOZU STAŁEGO * * *

1. Uczestniczył(a) w pracach grupy kwatermistrzowskiej przed i podczas obozu stałego.

2..Koordynował(a) lub organizował/a działania na sprzęcie obozowym przed i po obozie, aby pozostawić go w dobrym stanie. W czasie obozu pracowała z nim wykonując potrzebne czynności.

4. Koordynował(a) pionierką i depionierką w podobozie/zgrupowaniu.

5. Brał(a) udział w kwaterce obozowej.


KWATERMISTRZ -KWATERMISTRZYNI * * *

1. Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym – korzysta z tej wiedzy przy planowaniu prac drużyny lub planowaniu swojego rozwoju.

2. Uczestniczył(a) w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwatermistrzowskim, zadbał(a) o zaplecze dla obozu.

3. Był odpowiedzialny/była odpowiedzialna za wyżywienie i skompletowanie sprzętu na biwaku/rajdzie.

4. Pełnił(a) funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu. W tym czasie podjął/podjęła się co najmniej jednego dużego zadania (lub kilku mniejszych)

5. Nauczył(a) młodszą osobę (stażem w drużynie wędrowniczej) konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętowy.

 

LOGISTYK (sprawność mistrzowska)

1.   Odpowiadał(a) za logistyczne przygotowanie obozu stałego, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu stałego, przygotował(a) niezbędne dokumenty.

2. Pełnił(a) funkcję kwatermistrza/kwatermistrzyni lub zaopatrzeniowca/pani zaopatrzeniowiec na obozie stałym.

3. Przygotował(a) preliminarz i współuczestniczył(a) w rozliczeniu obozu stałego.

4. Podsumował(a) roczną działalność drużyny/szczepu pod względem organizacyjnym: przeprowadził(a) inwentaryzację, ocenił(a) ilościowo i jakościowo zaplecze sprzętowe, skontrolował(a) i uzupełnił(a) dokumentację. Wnioski i propozycje przedstawił(a) radzie drużyny /szczepu.

5. Wyznaczył(a) sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

TOPOGRAF * * *

 1. Wyznaczy(a) strony świata w różnym  terenie przy pomocy 6 różnych sposobów.

 2. Trafił/a według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali.

 3. Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.

 4. Przeszkolił(a) grupę osób w zakresie znajomości znaków patrolowych i/lub topograficznych.

 

KARTOGRAF (sprawność mistrzowska)

 1. Wykonał(a) z pamięci szkic sytuacyjny terenu.

 2. Dokonał(a) pomiaru terenu np. (lub nadającego się na) obozu/ placu zabaw. Wykonał(a) dokładny plan.

 3. Wykreślił(a) mapę wybranego terenu (zaktualizował starą mapę na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp.)

 4. Przygotował(a) trasę imprezy na orientację i biegu terenowego z przeszkodami.

 5. Przeprowadził(a) w drużynie (szczepie) szkolenie z zakresu terenoznawstwa.

 6. Wyznaczył(a) sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

 

ZWIADOWCA * * *

1. W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony nie pozostawiając śladów.

2. Przeprowadził(a) zwiad w nieznanym terenie – np. znalazł miejsce na rozbicie namiotu, zorientował się w rozkładzie jazdy komunikacji, poprowadził grupę w nieznanym mieście.

3. Nawiązał(a) łączność za pomocą radia CB, rozstawił telefon polowy (wie jak działa), rozmawiał przez krótkofalówkę, zbudował radio. (1 forma do wyboru)

4. Wie jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np.danych osobowych), szczególnie w Internecie.Wie jak z prawnego punktu widzenia działa ewidencja.

5. Przeprowadził(a) w drużynie szkolenie z łączności* i wyżej wymienionych punktów

* sposoby komunikacji min. telefon polowy, Alfabet Morse’a, historia łączności (wyżej wymienione znaczenie)

 

MISTRZ HARCÓW–MISTRZYNI HARCÓW * * *

 1. Przedstawił/a zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby.

 2. Przeprowadził/a po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP.

 3. Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich.

 4. Nauczył/a młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią:

– uprawnienia animatora pedagogiki zabawy „Klanza”

– wziął/wzięła udział w warsztatach lub wykładach związanych z formalnym wykształceniem pedagogicznym

– uprawnienia sędziego INO

 

KRAJOZNAWCA * * *

1. Oprowadził(a) wycieczkę po swoim mieście (okolicy), wykazując się znajomością jego historii, zabytków i ciekawych obiektów.

2. Pokierował(a) sporządzeniem informacji do użytku publicznego drużyny/hufca o walorach turystycznych okolicy na podstawie zajęć terenowych i literatury.

3. Zaplanował(a) conajmniej trzy i zrealizował conajmniej jedną wycieczkę do miejsc ciekawych pod względem historycznym, przyrodniczym lub geograficznym, posługując się mapami i przewodnikami.

4. Zorganizował(a) dla młodszych zwiad etnograficzny lub zajęcia np.: znajomości stylów architektonicznych,  z zakresu historii ruchu krajoznawczego, historii sztuki regionu, itp.

5. Uczestniczył/a w  trzech wycieczkach krajoznawczych w różnych regionach Polski.

 

WĘDROWIEC * * *

1. Przygotował(a) propozycje miejsca w Polsce, lub za granicą, które można odwiedzić drużyną na obozie czy rajdzie. Propozycja powinna zawierać podstawowe informacje organizacyjne i szczegółowy opis atrakcji i tras.

2. Zorganizował(a) min. 1 wycieczkę o wybranej przez siebie tematyce np. krajoznawczą, przyrodniczą, historyczną (grupą docelową biorącą udział w wycieczce nie muszą być harcerze)

3. Zainteresował(a) się historią poznawanych na wyjeździe miejsc i ludzi tam żyjących. Przedstawił(a) to w atrakcyjnej formie innym uczestnikom wyjazdu.

4. Zorganizował(a) trasę rajdu lub pełnił(a) funkcję szefa trasy i transportu na obozie wędrownym

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią:

Uprawnienia PTTK:

 • przewodnik po obiekcie – np. po pałacu w Wilanowie, kopalni soli w Wieliczce

 • przewodnik po mieście – np. po Krakowie

 • przewodnik terenowy – np. po regionie

 • przewodnik górski – po danym paśmie

 • przodownik turystyki pieszej

 • przodownik turystyki górskiej

 

POLIGLOTA-POLIGLOTKA * * *

1. Potrafi tłumaczyć rozmowę z wybranego języka obcego i porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej dwóch innych językach obcych.

2. Przetłumaczył(a) artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku.

3. Poprowadził(a) zajęcia z wiedzy o języku (w zależności od potrzeb odbiorców), lub zajęcia o języku kraju obcego do którego drużyna jedzie na obóz.

4. Pełnił(a) służbę tłumacza np. podczas spotkania skautowego.

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią certyfikaty językowe.

 

BADACZ–BADACZKA * * *

Sprawność można robić wielokrotnie z innymi dziedzinami.

1. W interesujący i przystępny sposób przedstawił(a) dziedziny swoich zainteresowań.

2. Poszerzył(a) wiedzę i umiejętności w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.) przez kontakt ze specjalistami (np. wykłady, spotkania, warsztaty) i fachowej literatury.

3. Czynnie uczestniczył(a) w grupie osób o podobnych zainteresowaniach (spotkania, fora, listy mailowe itp)

4. Podzielił(a) się informacjami zdobytymi w czasie realizowania sprawności w drużynie.

 

OLIMPIJCZYK * * *

1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.

2.Uczestniczył(a) w zawodach sportowych (na poziomie co najmniej międzyszkolnym),  poprawiając swoje wyniki, przestrzegając zasad ducha sportowego.

3. Spopularyzował(a) ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).

4. Przeprowadził(a) (zorganizował/a) imprezę/konferencję (na danym poziomie) popularyzującą wyżej wymienione idee.

 

PŁYWAK DOSKONAŁY–PŁYWACZKA DOSKONAŁA * * *

1.   Przepłynął/przepłynęła 600 m w wodzie stojącej, lub 1000 m (chłopcy) z prądem lub na basenie co najmniej dwoma stylami.

2. Przepłynął/przepłynęła pod wodą  15 metrów.

3. Zademonstrował(a) sposób używania min. trzech środków ratunkowych (np. koło ratunkowe, rzutka, kamizelka, pamelka)

4. Zademonstrował(a) w wodzie sposób holowania tonącego i kraul ratowniczy.

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnia uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią sportowe klasy mistrzowskie, uprawnienia trenera i instruktora danej dyscypliny sportu..

 

WODZIREJ/WODZIREJKA * * *

 1. Przygotował(a) program i przeprowadził(a) ognisko harcerskie, imprezę, bal, zabawę taneczną itp. (3 formy do wyboru)

 2. Zorganizował(a) wydarzenie z wykorzystaniem konkursów, zabaw lub pląsów.

 3. Wzbogacił swój warsztat o 5 zabaw lub pląsów, z czego co najmniej 1 wymyślił.

 4. Nauczył(a) min.2osoby, min. 2 form artystycznych (np. taniec, piosenka, układ choreograficzny)

 

MUZYK–MUZYCZKA * * *

1.  Zagrał(a) kilka  melodii na wybranym instrumencie.

2. Kojarzy historię muzyki polskiej. Scharakteryzował(a) okresy w dziejach muzyki polskiej. Wymienił(a) min.trzech polskich kompozytorów o światowej/europejskiej sławie i ich utwory.

3. Zorganizował(a) dla drużyny wyjście do filharmonii, opery, lub na inny koncert.

4. Zorganizował(a) oprawę muzyczną (zestaw piosenek) na zajęcia drużyny/ognisko/rajd/obóz.

5. Podczas zajęć/ogniska drużyny zagrał(a) wybraną piosenkę/utwór i jeżeli to możliwe poza akompaniamentem włączył(a) się również do śpiewu.

6. Potrafi nastroić swój instrument

 

ARTYSTA- ARTYSTKA (sprawność mistrzowska)

1. Orientuje się i propaguje wybrane wydarzenia artystyczne w swoim środowisku przez min. 2 miesiące.

2. Kierował grupą organizującą działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim.

3. Brał(a) udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej.

4. Odniósł/odniosła sukces (niekoniecznie związany z klasyfikacją) na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp.

5. Wyznaczył(a) sobie dodatkowe zadanie mistrzowskie związane ze swoją dziedziną sztuki.

 

OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ/OBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ * * *

1. Zapoznał(a) się z najważniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.

2. Brał(a) udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

3. Przeczytał(a) min.2 książki o historii najnowszej Polski. Przygotował(a) i przeprowadził(a) zajęcia o historii najnowszej kraju, dopasowane poziomem i zakresem materiału do odbiorcy.

4. Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. Zapoznał(a) się z podziałem polskiej sceny politycznej. Dowiedział(a) się, kto sprawuje najważniejsze funkcje państwowe.

5. Orientuje się w bieżącym życiu swojej gminy/powiatu. Udziela się samorządowo w sposób dopasowany do swojego wieku.

INFORMATYK * * *

 1. Zorganizował(a) w drużynie (szczepie) zajęcia związane z informatyką i jej stosowaniem.

 2. W czasie trwania próby poznał(a) co najmniej jeden nowy język programowania, a nabyte umiejętności wykorzystał(a) do opracowania aplikacji na użytek np. drużyny, szczepu, hufca.

 3. Poznał(a) podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe.

 4. Samodzielnie złożył(a) komputer i właściwie go skonfigurował/a (na poziomie BIOS-u i systemu operacyjnego).

 5. Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełni zdobycie specjalistycznych certyfikatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.