Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
URD 4/2012 – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Gru 01

URD 4/2012

Uchwała Rady Drużyny nr 4/2012 z dnia 5.12.2012
1. Rada drużyny przyjmuje Regulamin zdobywania stopni harcerskich i naramiennika w następującym brzmieniu:

Regulamin zdobywania stopni harcerskich i naramiennika
1. Członek ZHP, który chce otworzyć próbę, znajduje opiekuna, który spełni poniższe kryteria.
a. Opiekunem może być osoba w stopniu co najmniej równym do zdobywanego, posiadająca naramiennik wędrowniczy i o ukończonym odpowiednim przeszkoleniu (np. warsztaty dla opiekunów prób). Weryfikacja czy dane szkolenie spełnia wymagania tego punktu należy do KSH.
b. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku próby na stopień HR, opiekunem może być osoba o otwartym stopniu HR.
c. Opiekun musi zostać zatwierdzony przez KSH (jeśli nie, powracamy po pkt.1)
2. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana opiekuna.
3. Próbant wraz z opiekunem rozpisują próbę.
4. Rozpisaną próbę opiekun wysyła do KSH
5. Najpóźniej po upływie 10 dni roboczych od momentu nadesłania próby, KSH podejmuje decyzję o:
a) otwarciu próby
b) skierowaniu próby do poprawek – w tym wypadku KSH koniecznie załącza swój komentarz do próby, poprawiona wersja jest wysyłana do KSH na powyższych zasadach
6. Próba jest otwierana i zamykana rozkazem KSH
7. W połowie planowanego czasu trwania próby członek KSH rozmawia z opiekunem na temat postępów próbanta i wyznaczają razem termin zamknięcia próby.
8. Miesiąc przed terminem zamknięcia próby KSH wysyła zapytanie do opiekuna, czy otrzyma podsumowanie próby w terminie. Jeżeli odpowiedź jest negatywna to ustalany jest nowy termin jej zamknięcia.
9. Próba może trwać dłużej niż 1,5 raza tego, co zostało pierwotnie zamierzone, jednak KSH ma prawo samodzielnie po tym okresie podjąć decyzję o negatywnym zamknięciu próby.
10. Decyzję o pozytywnym lub negatywnym zamknięciu próby podejmuje KSH na podstawie podsumowania i ewentualnej rozmowy z opiekunem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.