Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
URD 3/2012 – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Paź 12

URD 3/2012

Uchwała Rady Drużyny nr 3/2012 z dnia 5.12.2012

1. Rada drużyny przyjmuje regulamin pracy KSH w następującym brzmieniu:

Regulamin pracy KSH

1. W skład KSH wchodzą minimum 3 osoby (w tym szef KSH).
2. W przypadku niemożliwości sformowania KSH w minimalnym składzie określonym w punkcie 1. istnieje możliwość tymczasowego funkcjonowania KSH w składzie dwuosobowym. Taki stan nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
3. Szef KSH i członkowie KSH są wyznaczani i mianowani przez drużynowego w rozkazie.
4. Członkiem lub szefem KSH może być aktywny członek drużyny w stopniu co najmniej HO.
5. W przypadku nie spełnienia przez KSH kryterium określonego w punkcie 1. drużynowy może podjąć decyzję o rozwiązaniu KSH i przejęcia jego kompetencji.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji z punktu 2. utrzymującej się powyżej 6 miesięcy drużynowy rozwiązuje KSH i przejmuje jego kompetencje.
7. KSH podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku remisu, szef KSH ma głos rozstrzygający.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.